top of page

Conflict Management

Conflict Management

Van Conflict naar een duurzaam Resultaat

Conflicten ontstaan als mensen tegengestelde belangen hebben en daarin niet bewegen. Wanneer ze elkaar niet tegemoet kunnen of willen komen. ​Ieder conflict heeft onderliggend een relationeel en/of psychologisch fundament. Want als de relatie goed is, is er altijd ruimte voor oplossingen.  Om zulke conflicten te begeleiden, is er de mogelijkheid van Mediation en van Conflictmanagement. Beide aanpakken zijn fundamenteel verschillend met ook veelal een andere uitkomst.

 

Mediation richt zich op bemiddeling bij een conflict. Een traject die zich beperkt tot het samenbrengen van standpunten en belangen waarbij de wil van beide partijen voorwaardelijk is. Er is geen resultaatsdoel. De mediator is altijd neutraal. De opdrachtgever van mediation kan dan ook nooit één van de belanghebbende partijen zijn. Mediation wordt vanwege deze karakteristiek vaak door juristen gedaan

 

Conflictmanagement richt zich niet zo zeer op bemiddeling maar op de oplossing, met een resultaatsdoel. Bij voorkeur een duurzaam resultaat met een win voor iedereen. Hiervoor wordt analyse gedaan op de oorzaken van het conflict. Relationeel, emotioneel en psychologisch waarmee beeld wordt verkregen om de wil van partijen weer positief te krijgen. Dit vraagt van de conflictmanager een hoge mate van analytische objectiviteit en kennis van relationele psychologie. De conflictmanager is weliswaar objectief maar niet neutraal. De opdrachtgever van conflictmanagement kan dus wel één van de belanghebbende partijen zijn. Waar mediation stopt, gaat conflictmanagement dus verder. Zelfs als dat leidt tot rechtszaken.
 

Conflictmanagement heeft zijn wortels in het bedrijfsleven waar bedrijfsresultaat de motivatie is voor het vinden van oplossingen. Er is geen neutraliteit, maar wel objectiviteit. De Lange Consult heeft een rijk arsenaal aan observatie-, onderzoek-, analyse methoden en gereedschappen om effectief conflicten te begeleiden naar een constructief resultaat. De ervaring leert dat een effectief conflictmanagement traject op alle fronten een goede investering blijkt te zijn. Financieel, relationeel als ook in eigen welzijn. Want aan het einde van onze reis tellen we alleen onze geluksmomenten.

Wilt u meer weten of heeft u een conflict en wilt u hier meer over te weten komen, neem dan vrijblijvend contact op. Een eerste gesprek is altijd gratis.

 

De Lange Consult heeft ook een trainingsprogramma voor conflictmanagement, bestaande uit een introductie cursus en 4 trainingsmodulen. U wordt dan een door De Lange Consult gecertifieerd conflictmanager.

Conflict Management: Welkom
bottom of page