top of page

Managen van Cultuur

Op weg naar gewenst gedrag 

Cultuur Management

Veranderingen doorvoeren is een kunst. Niet alleen bij mensen individueel maar nog meer bij groepen van mensen die samen iets hebben. Bedrijven, verenigingen, families, zielsverwanten of gelijkgestemden (denk dan bij het laatste bijvoorbeeld eens aan een groep voetbal supporters).

 

Iedere groep heeft een eigen groepscultuur. Ongeschreven regels, verankerd in sentimenten van moraal, ethiek en groepszin. Iedere cultuur heeft onbewust geautomatiseerd gedrag en een zelfregulerend vermogen, dat wil zeggen, veranderingen worden niet zo maar toegestaan en afwijkingen worden standaard geweerd of genegeerd. Dit houdt in dat een cultuurverandering niet zonder slag of stoot gaat. Groepsgedrag is voor het overgrote deel onbewust en geautomatiseerd gedrag, voortkomend uit de groepscultuur. Wil je het gedrag duurzaam veranderen, zal je de cultuur ook duurzaam moeten veranderen.

 

Gedrag afdwingen leidt alleen tot onnatuurlijk/ongewenst gedrag zoals ‘ja zeggen’ en ‘nee doen’, lethargie of stiptheidsgedrag waarmee je uiteindelijk nog verder weg komt te staan van de oorspronkelijke doelstelling die aanleiding gaf voor de verandering. Overtuigen, verleiden en bestraffen zijn veel gebruikte methoden die slechts een beperkt effect en houdbaarheid hebben. De onbewuste en geautomatiseerde gedragingen overwinnen op den duur altijd. Dit is hetzelfde als een verslaafde uitleggen dat zijn genotsmiddel slecht is voor zijn gezondheid. Echte verandering gebeurt door de cultuur te veranderen, of, door de bestaande cultuur te gebruiken om gedragsverandering te krijgen.

 

De Lange Consult maakt gebruik van specifieke methoden om via een integer en organisch proces gedragsverandering te bewerkstelligen bij groepen van mensen. Hierbij wordt juist gebruik gemaakt van de bestaande cultuur in plaats van die te bevechten of negeren.

Wilt u meer weten of is een cultuur of gedragsverandering bij u nodig en wilt u meer te weten komen over de noodzaak, haalbaarheid en aanpak, neem dan vrijblijvend contact op. Een eerste gesprek is altijd gratis.

 

De Lange Consult heeft ook een workshop voor cultuur management. Om deze workshop succesvol te laten zijn is het zeer aan te bevelen om al voldoende kennis en ervaring te hebben met verandertrajecten en groepsdynamiek. Hiervoor zijn al vele trainingen op de markt van gerenommeerde bureaus.

Verander Management Cultuur: Welkom
bottom of page