top of page

Synarchie

Het nieuwe samenwerken

Synarchie is de tegenhanger van hiërarchie. Waar in hiërarchische structuren er altijd een ‘baas’ is die vertelt wat je moet gaan doen, is er in een synarchische structuur niemand die je dat vertelt.

 

Synarchie is een organisch proces van samenwerking rondom één of meerdere thema’s of klussen, waar ieder mens zijn eigen taak vanuit eigen intuïtie of roeping vindt. Vanzelfsprekend vindt er afstemming plaats, maar niemand geeft opdrachten. In de natuur werken veel diersoorten op die manier. Bijen en mieren zijn hiervan de meest uitgesproken voorbeelden. Iedere bij of mier weet instinctief wat die moet doen. Er is geen manager, geen baas, geen politie of leger. Geen administrateur of controleur nodig want iedereen werkt vanuit eigen ambitie en passie. Deze vormen van samenwerken zijn de meest effectieve en vindingrijke vormen van samenwerken.

 

Synarchische samenwerkingen zijn voor mensen in haar oorsprong ook het meest natuurlijk. Pioniers en kleine gemeenschappen werken over het algemeen ook (nog) zo. Iedereen werkt vanuit eigen intuïtie/roeping en passie. Er is daardoor maximaal commitment en er is geen ‘baas’ of andere begrenzende structuur die het creatieve/intuïtieve proces ondermijnt waardoor er onverwachts prachtige ‘out-of-the-box’ resultaten kunnen ontstaan waar anders nooit op gekomen was.

 

De andere kant is natuurlijk dat de ‘buitenwereld’ meestal nog wel hiërarchische structuren kent, waardoor er een behoorlijke uitdaging ligt voor het management die naar het team toe moet loslaten maar van buitenaf wel op hiërarchische wijze zal worden aangesproken. Maar ook binnen het synarchisch team is het vaak lastig loslaten. Iedereen heeft (last van) meningen een oordelen over de anderen en niet alle leden van het team zullen direct de draad kunnen oppakken. Immers, intuïtie en passie is niet af te dwingen. Het is daarom aan te bevelen om support voor zulke vormen van samenwerking vanuit hoog in de organisatie zeker te stellen en het team coachend te ondersteunen zodat het kan groeien naar synarchische volwassenheid. 

 

In de ICT business wordt deze methode - zij het in aangepaste/uitgedunde vorm - al gebruikt voor Software ontwikkeling. Deze methode staat bekend als Agile/Scrum, waar het ontwikkel team in blokken van tijd (sprints genoemd) oplevert en in volgorde van toegevoegde waarde voor de business. Het Scrum team heeft geen hiërarchisch baas, maar wel een Productowner die samen met de eindklant de inhoud en prioriteit bepaalt. Het team bepaalt samen de werkverdeling en schat samen de werkbelasting in, die naarmate het team verder in het traject zit, steeds preciezer wordt. Het team groeit naar volwassenheid.

 

De oude kapitalistische wereld breekt af. Het heeft ons ver gebracht maar we zien de barsten in deze structuren ontstaan. Hiërarchie heeft ons in staat gesteld om grote logistieke ketens op te zetten waar we onze welvaart en techniek ook aan te danken hebben, maar we zien dat deze structuur zich langzaam tegen ons begint te keren. Corruptie, zelfverrijking en oneerlijke geldverdeling, vervuiling, maatschappelijke armoede, collectieve angsten en een steeds groter groeiende groep afvallers zijn de symptomen dat dit systeem zijn langste tijd heeft gehad. Sinds het begin van dit millennium is er een generatie opgestaan die zich niet meer betrokken voelt met deze leiderschapsstijl en zijn eigen weg inslaat. De generatie Z (ook wel i generatie genoemd). Deze generatie zal straks de maatschappij bepalen en als het bedrijfsleven hier niet op in springt, zal zij langzaam uitsterven. Niet vanwege de afzetmarkt, maar vanwege een niet meer toegankelijke arbeidsmarkt.

 

Omdat iedere organisatie op een ander bewustzijnsniveau en volwassenheidsniveau staat, te maken heeft met eigen historie en een eigen cultuur met bijbehorende flexibiliteit is er geen standaard recept of training om 'over te stappen’ op synarchisch werken. Invoering van deze vorm van samenwerking is een traject waar training, verandermanagement en coaching samenkomen. Voor management en medewerkers. Een traject waar de beweging naar synarchie het doel is en niet het resultaat. Want ook deze ‘klus’ zal op synarchische wijze moeten plaatsvinden. Practise what you preach.

 

Ieder traject begint met een workshop voor het team, inclusief het management, die deze samenwerkingsvorm wilt gaan toepassen. De workshop begint met een stuk theorie en psychologie die hoort bij beide samenwerkingsvormen waarna samen met het team een assessment zal plaatsvinden die beeld geeft van de afstand die overbrugd moet worden. Op basis van dat assessment zal dan samen (op synarchische wijze) een roadmap worden opgesteld voor de verandering naar synarchisch werken.

 

Generaties zijn opgegroeid in een hiërarchische leiderschapsmaatschappij wat daarmee letterlijk in onze genen is gaan zitten. Daarom zal in het theorie gedeelte veel aandacht gegeven worden aan het ontdoen van oude programmeringen die horen bij de hiërarchische maatschappij en psychologie die hierdoor gevormd is. Aan de orde komt onder andere:

 • Wat is synarchie en hoe ziet synarchisch samenwerken er uit

 • Vaardigheden en competenties

 • Intuïtief werken

 • Verantwoordelijkheden

 • Prestaties, beoordelen & belonen

 • Van codependentie via independentie naar interdependentie

 • Macht en

 • Angst

 • Hoe manage je een synarchisch team in een hiërarchische organisatie?

 

Het assessment zal het volgende in beeld brengen:

 • Draagvlak & sponsoring (binnen en buiten het team)

 • Huidige en gewenste cultuur en de afstand die overbrugd moet worden.

 • Grootte van het team dat synarchisch gaat werken

 • De dienst of product dat het team levert en in welke mate zich dat leent voor synarchisch werken

 • SWOT

 

De roadmap zal voornamelijk uit doelen en acties bestaan. In de roadmap zullen onder andere de volgende aspecten naar voren komen:

 • Kwartier maken

 • Opleiding en coaching

 • Teamontwikkeling

 • Interventies en conflicten

 

Wilt u meer weten over de noodzaak, haalbaarheid en aanpak, neem dan vrijblijvend contact op. Een eerste gesprek is altijd gratis.

De training is ook apart af te nemen, waarmee u een dieper inzicht krijgt in de samenwerkingsvorm en het effect dat het op uw organisatie kan hebben

Verander Management Cultuur: Welkom
bottom of page