top of page

Workshop Cultuur Management

Cultuur als enabler

In de workshop ‘Cultuur Management’ leert u om via het veranderen en beïnvloeden van groepsculturen - in bedrijven, verenigingen of andere groeperingen - gedragsveranderingen te bewerkstelligen. In deze workshop wordt de essentie van cultuur bekeken en hoe dit het groepsgedrag bepaalt. De workshop laat zien dat gedachten, emoties en gedragingen elkaar onderling en wederzijds beïnvloeden en voor het overgrote deel ook nog eens onbewust plaatsvinden. Dat gedragsverandering zonder dat die emoties en gedachten mee veranderen geen lange duur heeft. Dat geldt voor de individuele mens en ook voor groepen, waarbij cultuur gezien kan worden als de collectieve gedachte, emoties en gedragingen van een groep. 

Er wordt diep ingegaan op het principe van archetypen die zich manifesteren als een grote variëteit aan identiteiten ('ik ben ....') die op wisselende momenten en in verschillende combinaties tot uiting komen. Veel identiteiten zijn in minder mate bewust, of 'slapend', maar hebben wel ieder zijn triggers om actief te worden of naar voren komen. Deze identiteiten manifesteren zich op individueel- en op groepsniveau en zijn daarmee gereedschap voor de verandering. De Lange Consult heeft een methode ontwikkeld om op systematische wijze groepscultuur in kaart te brengen en veranderingen door te voeren.

 

De workshop laat ook zien dat u als verandermanager, lijnmanager, directeur of opdrachtgever per definitie subjectief bent in uw observaties en wat dat betekent voor uw analyse. Maar ook, hoe u op de groepscultuur reageert, en andersom. Met andere woorden, u als verandermanager, lijnmanager, directeur of opdrachtgever bent per definitie een cultuurtrigger en daarmee onbewust - en misschien zelfs ongewild - onderdeel van de cultuurverandering. Dus als u via een cultuurverandering groepsgedrag wenst te beïnvloeden, zult ook u in de spiegel moeten kijken om tot een duurzaam resultaat te komen.

De complete training duurt 2 dagen en bestaat uit de volgende 3 blokken.

Optioneel kan tijd ingepland worden coaching en behandeling van specifieke cases (blok 4).

Blok 1 (halve dag):

 • Wat is cultuur?

 • Relatie 'zijn, denken, voelen en doen'

 • Bewustzijn, bewust en onbewust gedrag

 • Oefeningen

Blok 2 (halve dag):

 • Wat is zichtbaar en wat niet?

 • Relatie 'doen, voelen en denken'

 • Identiteiten en projectie

 • Projectie van de observator.

 • Vaststellen van de groepsidentiteit

 • Oefeningen

Blok 3 (hele dag)

 • Modellen en gereedschappen voor cultuur assessment

 • Modellen en gereedschappen voor cultuur beïnvloeding

 • Oefeningen

 • Praktijk cases

Blok 4 (optioneel)

 • Behandeling en coaching op specifieke cases. 

 • Individueel of in groepen

Wilt u meer weten over deze workshop?

Neem dan vrijblijvend contact op voor informatie.

Training Conflict Management : Welkom
bottom of page